Eroin ne demek, nedir ?

Morfinin asetikasit anhidriti veya asetilklorürle reaksiyona girmesi sonucu elde edilen bir uyuşturucu madde

Beyaz billurlu toz halindedir. Umumiyetle klorhidrat tuzu halinde bulunur. Morfine çok benzer. Ağrı kesici etkisi morfinden yüksektir. Uyuşturucu etkisi başladıktan sonra 3-4 saat sürer. Öksürük ve solunum merkezi üzerinde yaptığı deprasyon (baskılama) morfinin ve kodeininkinden güçlüdür. 10-20 miligramlık bir doz solunum merkezi ile ortak vazomotor merkezi felce uğratır ve şok görülür. İshali önleyici ve kabızlık yapıcı etkisi morfinden zayıftır. Fakat öforik etkisi (sarhoş edici, aşırı hareketlilik, saldırganlık, neşe etkisi) morfininkinden iki kat daha güçlüdür. Kısa zamanda kolaylıkla alışkanlığa yol açar. Eroine karşı bağımlılığı olanların tedavisi, morfin alışkanlığı olanlardan çok daha fazla güçlük gösterir.

Eroin müptelalarına eroinman ismi verilir. Bu kişilerde aşırı taşkınlık görülür. Oldukça pahalı olduğundan esrara oranla daha az kullanılır. Enfiye gibi buruna çekenler olduğu gibi, derisine şırınga edenler de vardır. ABD’de uyuşturucu kullananların % 75’inin eroin kullandıkları tahmin edilmektedir. Eroinin ilaç olarak kullanılması dahi kanunlarca men edilmiştir. Eroinmanlar psikiyatri kliniklerinde özel bir tedaviye muhtaçtırlar. (Bkz. İlaç Alışkanlığı)

Eroin sözlük anlamı nedir

1. Morfinden kimyasal yolla elde edilen uyuşturucu bir madde.

a. Morfinden kimyasal yolla elde edilen uyuşturucu bir madde: Ama kısa süre sonra üzerinde eroinle ele geçmiş. -A. Ümit.
Köken: Fransızca héroïne
(Güncel Türkçe Sözlük )

Heroin.
Köken: İngilizce heroin
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

Eroin ingilizce ne demek

n. heroin, dynamite, snow, horse
Köken: Fransızca

, ,