Etene ne demek, nedir ?

1. Memelilerde anayla dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döleşi meşime, plasenta.
2. Meyve yaprağında yumurtacıkların bağlı olduğu bölüm

Etene sözlük anlamı nedir

a. anat.
1. Döl eşi.
2. bit. b. Meyve yaprağında yumurtacıkların bağlı olduğu bölüm.
(Güncel Türkçe Sözlük)

İnsan ya da hayvan eşi, sonu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Herhangi bir yiyeceğin posası: -Yemek yanmış da etenesi kalmış.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. eten.
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963)

Memelilerde fetüsün besin gereksinimini karşılamak ve atık ürünlerini atmak amacıyla, korion ve döl yatağı mukozasının birbiriyle birleşmesinden oluşan anneyle fetüs arasında ilişkiyi sağlayan, allantoyis, amniyon ve vitellus keselerinden oluşan geçici bir organ, eş, son, eten, etene, yavru zarları, meşime, plasenta, fetal membran. Buradan östrojen, progesteron, gebe kısrak serum gonadotropini, insan koryonik gonadotropini, insan koryonik somatomammotropini, relaksin gibi hormonlar salınır.
Köken: İngilizce placenta
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )


Köken: Osmanlı Türkçesi Meşime
(BSTS / Bitkibilim Terimleri 1948)

Etene ingilizce ne demek

n. placenta

, ,