Ezercesine ne demek, nedir ?

Ezer gibi, ezmeğe yakın

Ezercesine cümle içinde kullanımı

Rüzgarın içinde biribirini ezercesine kaçıştılar.
- S. Faik Abasıyanık

,