Fagositoz ne demek, nedir ?

Vücudun tabii müdafaa sisteminin üyeleri olan bazı hücrelerin, dışarıdan giren bakteriyi içlerine alıp öldürmeleri. Bu hücrelerin en mühim olanları, parçalı çekirdekli akyuvarlar ve monositlerdir. Gerçekte Fagositoz yemek manasına gelmektedir

Fagositoz, kabaca iki kademede gerçekleşir. Bakterinin tanınıp hücreye yapıştırılması ve hücre içine alınıp tahrip edilmesi. Hücrenin bakteriyi yabancı ve zararlı olarak tanıması kompleman adı verilen maddeler tarafından sağlanır. Fagositoz yapacak hücrenin zararlı bakteriye doğru hareket etmesine kemotaksis denir. Bakterinin hücreye yapışıp içeri alınmasını opsonin adı verilen maddeler sağlar ki, bu olaya da opsoninizasyon denir. İçeri alındıktan sonra, çeşitli enzimler vasıtasıyla bakteri sindirilir.

Fagositoz, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan en önemli mekanizmalardan birisidir. Vücudun herhangi bir yerinde iltihap olduğu zaman kemik iliğinde fagositoz yapıcı hücrelerin yapımı hemen kamçılanır ve kana geçerler. Bu sebeple vücudda iltihap olup olmadığı kandaki akyuvar (lökosit) sayısına bakılarak anlaşılabilir. Normalde milimetreküpte 5-7 bin olan lökosit sayısı, iltihap anında iltihabın şiddetine göre artar ve genellikle 10.000’i aşar. Fagositoz mekanizmasında bir aksaklığın olması halinde, enfeksiyon hastalıkları hızla meydana gelir ve hastayı hayati tehlikeye sokar.

Fagositoz sözlük anlamı nedir

1. Gözeyutarlığı.

a. biy. Hücre yutarlığı.
Köken: Fransızca phagocytose
(Güncel Türkçe Sözlük )

bk. hücre yutarlığı
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998)

bk. gözeyutarlığı.
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963)


1. Büyük parçacıkların yalancı ayaklar yardımıyla hücre içerisine alınması.
2. Bir hücrelilerin amöboit hareketle avını yutması.
3. Omurgalı bağışıklık sisteminin özel hücreleri tarafından mikroorganizmaların hücre içine alınarak sindirilmesi.
Köken: İngilizce phagocytosis
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

Vücuda giren her türlü yabancı taneciklerin ve mikroorganizmaların fagositik hücreler tarafından yakalanma, bir vezikül içinde hücreye alınma ve sindirilerek yok edilme işlevi. Nötrofil ve makrofajlar kuvvetli fagositoz yeteneğine sahiptirler.
Köken: İngilizce phagocytosis
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

bk. göze yutarlığı
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963)

Fagositoz ingilizce ne demek

phagocytosis
Köken: Fransızca

, ,