Farklılaşmak ne demek, nedir ?

1. Farklı duruma gelmek, ayrımlaşmak

Farklılaşmak sözlük anlamı nedir

(nsz) Farklı duruma gelmek, ayrımlaşmak.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Farklılaşmak ingilizce ne demek

to change, to become different, to differentiate

Farklılaşmak cümle içinde kullanımı

İnterlökin
İnterlökin ailesi makrofaj lar ve T-lenfosit lerden salınır. B-lenfosit lerini olgunlaşmak ve farklılaşmak için uyarır. İmmünglobulin ...

Tasarım yönetimi
3- Yeni kullanıcı deneyimleri (UX-User Experience) metodları üretmek, kullanıcı ihtiyaçları ve rakiplerden farklılaşmak ile ilgili ...

Somatik hipermutasyon
yanıtının verilmesine katkıda bulunan uzun-yaşamlı hafıza B hücreleri ne ve antikor üreten plazma hücreleri ne farklılaşmak üzere seçilirler. ...

, , ,