Fenomenizm ne demek, nedir ?

1. Görüngücülük

Fenomenizm sözlük anlamı nedir

a. fel. Görüngücülük.
Köken: Fransızca phénoménisme
(Güncel Türkçe Sözlük )

bk. görüngücülük
(BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü1975)

Fenomenizm ingilizce ne demek

phenomenalism
Köken: Fransızca

Fenomenizm cümle içinde kullanımı

Tözcülük
Tözcülük, olaycılık (fenomenizm) karşıtı olarak kullanılır. Çünkü tözcülüğe göre olayların ardında daima onlara desteklik eden bir töz ...

Simülasyon argümanı
Bu şüpheci hipotez, Descartes 'in ikiselliğini destekler ve Bertrand Russell 'ın fenomenizm görüşü ile yakından ilişkilidir. ...

, , ,