Feshetme ne demek, nedir ?

1. Feshetmek eylemi, fesih

Feshetme sözlük anlamı nedir

a. Feshetmek işi.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Feshetme ingilizce ne demek

n. abolishing, abolition, dissolution, extinction, recall, dissolubility

Feshetme cümle içinde kullanımı

Armand Fallières
Cumhurbaşkanı Patrice Mac-Mahon 'un meclisi feshetme kararına karşı hazırlanan 18 Mayıs 1877 protestosunu o da imzaladı. Yeni meclise de ...

Hile
yeterli gerekçe olduğu kabul edilerek, kayda değer ölçüde zarar gören tarafa akdi feshetme ve uğradığı zararın tazmînini talep hakkı verilmiştir. ...

II. Charles (İngiltere Kralı)
Ordunun denetimini krala veren,muhalif yöneticilerin başında bulunduğu ilçeleri feshetme hakkı tanınan yasalar çıkarıldı; basına sansür ...

Faaliyet kiralaması
kiralamasının uygulandığı birçok ülke mevzuatında kiracı belirli süreler içinde ihbar ettiği takdirde kiralama sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. ...

Gürcistan Devlet Başkanı
Anayasa tarafından belirlenen belirli koşullar altında Meclis feshetme hakkına sahiptir. Başkomutan sıfatıyla Ulusal Güvenlik Konseyi ...

, , ,