Fibrin ne demek, nedir ?

Fibrinojenden trombin tesiri ile meydana gelen ve kanın pıhtılaşmasında önemli rol oynayan protein

Bir bölgeden kanama olduğunda, orada fibrinojenden fibrin lifleri husule gelir. Bu lifler kırmızı ve beyaz kan hücrelerini adeta bir ağ gibi tutarak pıhtıyı meydana getirirler. Daha sonra fibrin liflerinin boylarının kısalmasıyla pıhtının sıvı kısmı açığa çıkar ve kalan kısım yara kabuğunu yapar.

Fibrin, bazı hastalıklarda anormal olarak bulunabilir. Zatülcenp (akciğer zarı iltihabı) ve kalp zarı iltihabında, buralarda fibrin toplanabilir. Fibrinin böyle yerlerde toplanması bu zarları kalınlaştırıp zarın kapladığı organın hareketini zorlaştırabilir.

Fibrin sözlük anlamı nedir

a. biy. Kan ve lenf serumunda bulunan albüminli bir madde.
Köken: Fransızca fibrine
(Güncel Türkçe Sözlük )

Kanda pıhtılaşmadan sonra meydana gelen ve mide enzimleri ile kolayca sindirilebilen ve suda çözünmeyen bir madde.
Köken: İngilizce fibrin
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

(biyoloji, zooloji, kimya)
Köken: Osmanlı Türkçesi lîfin
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Kanın normal pıhtılaşması sırasında trombinin proteolitik etkisiyle fibrinojenden oluşturulan çözünmeyen bir protein.
Köken: İngilizce fibrin
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

Kanın pıhtılaşması için gerekli, trombinin fibrinojen üzerine etkisi sonucu oluşan, sıvı ortamda erimeyen, mide enzimleriyle kolayca sindirilebilen, kanın pıhtılaşmasını sağlayan lifli, albümin cinsi bir protein.
Köken: İngilizce fibrin
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

(Lat. fibra=şerit): Pıhtılaşmadan sonra kanda meydana gelen ve mide enzimleriyle kolayca sindirilen suda erimez bir madde.
Köken: İngilizce fibrin
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963)

Fibrin cümle içinde kullanımı

Serum
çünkü pıhtılaşma esnasında bu madde parçalanarak fibrini çökeltir; tel tel olan fibrin de kan yuvarlarına sarılarak pıhtıyı meydana getirir. ...

Hemofili
Pıhtılaşma faktörlerinin devreye girmesiyle oluşan Fibrin İplikçikleri, Trombositleri, kan hücrelerini ve plazmayı da içine alarak kan ...

Fibrinojen
Fibrinojen, kan pıhtılaşmasında meydana gelen “fibrin” in öncü maddesidir. Pıhtılaşma gerçekleşirken, fibrinojen trombin maddesi etkisiyle ...

Enfarktüs
Tıkanma alyuvar lar ve fibrin iplikçiklerinden oluşur. Diğer enfarktüslerden faklı olarak akciğer enfarktüsü kanamalı (hemorajik) olur. ...

Protrombin zamanı
Bu testte plazmaya kalsiyum ve tromboplastin (doku faktörü) eklenerek, ekstrinsik yoldan fibrin pıhtısı oluşana dek geçen süre ölçülür. ...

, , tedavisi nedir, vikipedi, kitlesi nedir, ojen, nerede bulunur, 5 yöntemi, nedir, görevi, vs ogen, function, inflammation, structure, in peritoneal dialysis, formation, wound, clot definition