Fırça ne demek, nedir ?

1. Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte ya da bir şeye boya, cila sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl ya da kıla benzer başka tellerden yapılan araç.
2. Resim yapma sanatı ve biçimi.
3. Paylama, azarlama

Fırça sözlük anlamı nedir

a.
1. Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cila sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl vb.nden yapılan araç: Yer yer kireç artıkları ve fırça çizgileri duruyor. -R. H. Karay.
2. mec. Resim yapma sanatı ve biçimi.
3. argo Paylama.
4. mdn. Çökmeyi engelleyen bağların oynamasını veya kaymasını önlemek için aralara yerleştirilen direk parçası.
Rum.
(Güncel Türkçe Sözlük )


Köken: Fransızca Pinceau
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

Topaç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


Köken: İngilizce brush
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )

Dekor boyamada kullanılan at kılından yapılmış araç.
Köken: İngilizce paintbrush
(BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü 1983)


Köken: İngilizce sprag
(BSTS / Madencilik Terimleri Kılavuzu 1979)

Metal yüzeyleri fırçalama işinde kullanılan, sert kıl ya da çelik telden yapılmış araç.
Köken: İngilizce brush
(BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü 1972)

(fizik)
Köken: Fransızca balai
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Laboratuvarda tüp ve diğer cam malzemelerin mekanik temizliği için kullanılan malzeme.
Köken: İngilizce brush
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )


Köken: Osmanlı Türkçesi Süpürge
(BSTS / Teknik Terimler - Elektroteknik 1949)

Fırça ingilizce ne demek

n. comb, brush, whisk, scrub, tongue lashing, rating, scolding
Köken: Yunanca

, ,