Gayz ne demek, nedir ?

1. Öfke, hınç, hiddet

Gayz sözlük anlamı nedir

a. esk. Öfke, hınç: Tanrı'nın vermediği lütfu halk ondan diler / Ansızın gayza döner en riyasız sevgiler -F. N. Çamlıbel.
Köken: Arapça ¦ayø
(Güncel Türkçe Sözlük )

Kadın çağırma ünlemi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Gayz cümle içinde kullanımı

Ahlâkî konular listesi
G : gayz gen tedâvisi genelin trajedisi gıybet görecilik görgü kuralları gurur güveni suiistimâl H : hakemlik hakaret hayvan hakları ...

İki Dil Bir Bavul
page 11%2C7 | başlık Kürtçe - Türkçe Sözlük (gayz) | erişimtarihi 2010-01-20 url http://www. perisanfilm. com/school/press/30-10-09-agos. ...

İmam Mehdi
lekûkum kâlû âmennâ, ve izâ halev addû aleykumul enâmile minel gayz(gayzi), kul mûtû bi gayzikum, innallâhe alîmun bi zâtis sudûr(sudûri ...

Ermeni Kırımı
Bu yapılmazdan evvel âlem-i nasraniyetin bunu hazmetmeyeceği ve bunun için bütün gayz ve kinini bize tevcih edeceklerini biliyorduk. ...

, ,