Geçersizleştirmek ne demek, nedir ?

1. Geçersiz duruma getirmek

Geçersizleştirmek sözlük anlamı nedir

(-i) Geçersiz duruma getirmek.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Geçersizleştirmek ingilizce ne demek

(-i durum ekiyle kullanılan fiil)

, ,