Geçişme ne demek, nedir ?

1. Geçişmek eylemi, birbirinin içine geçip karışma, tedahül.
2. Yarı geçirgen bir zarla birbirinden ayrılmış iki sıvının karşılıklı geçerek birbirine karışması.
3. Yarı geçirgen bir çeperin iki yanına yerleştirilmiş, derişikliği farklı iki sıvıda oluşan yer değiştirme olayı, ozmos

Geçişme sözlük anlamı nedir

a.
1. Geçişmek işi.
2. biy. Yarı geçirgen bir zarla birbirinden ayrılmış iki sıvının karşılıklı geçerek birbirine karışması.
3. fiz. Yarı geçirgen bir çeperin iki yanına yerleştirilmiş, derişikliği farklı iki sıvıdan oluşan yer değiştirme olayı, hulul, ozmoz.
4. fiz. Moleküllerin kinetik enerjileri sebebiyle çok yoğun bir bölgeden az yoğun bir bölgeye hareketleri, difüzyon.
(Güncel Türkçe Sözlük)

bk. dereceleme
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu)


Köken: İngilizce blend
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )

Bir sıvıyı tümüyle geçirmeyen bir zardan, ancak o sıvı içindeki kimi tür özdeciklerin geçmesi olayı.
Köken: İngilizce osmosis
(BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü 1978)

(biyoloji, kimya, botanik)
Köken: Osmanlı Türkçesi hulûl
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

(kimya)
Köken: Osmanlı Türkçesi hulûlî
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Su moleküllerinin yarı geçirgen zar aracılığıyla düşük yoğunluktaki çözeltiden yüksek yoğunluktaki çözeltiye geçmesi, ozmos, ozmoz.
Köken: İngilizce osmosis
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

fizik: Sızdırıcı bir gergi ile birbirinden ayrılmış iki sıvının bu gergiden geçerek karışması olayı. .
Köken: İngilizce osmosis
(BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü 1980)


Köken: Fransızca Emboitement
(BSTS / Teknik Terimler - Gereç 1949)

Geçişme ingilizce ne demek

n. crossing, intersection; place where a road or railroad tracks can be crossed; crossbreeding

, ,