Gereklik kipi ne demek, nedir ?

1. Eylemin yapılması gerektiğini belirten isteme kipi. türkçede bu kip " -meli" ekiyle kurulur

Gereklik kipi sözlük anlamı nedir

bk. Gelişimli kipler.
(BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949)

(Derleme.. gereklik, gerekirlik, gerekirlik dizisi) Eylemin yapılması gerektiğini belirten isteme kipi. Türkçede bu kip -meli ekiyle kurulur.
1. K.T. gelmeliyim (gel-meli-y-im)
2. K.T. gelmelisin (gel-meli-sin)
3. K.T. gelmeli (gel-meli)
1. K.Ç. gelmeliyiz (gel-meli-y-iz)
2. K.Ç. gelmelisiniz (gel-meli-sin-iz)
3. K.Ç. gelmeliler (gel-meli-ler)
Köken: İngilizce necessitative
(BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü 1972)

,