Geri kalmamak ne demek, nedir ?

1. Yapmaktan çekinmemek.
2. (birinden) daha az başarılı olmamak

Geri kalmamak ingilizce ne demek

v. catch up

Geri kalmamak cümle içinde kullanımı

Daima müttefikler lehine çarpışmaktan geri kalmadılar.
- F. R. Atay
İki delikanlı anlatıp duruyor, Lale'ye asılmaktan geri kalmıyorlardı.
- N. Cumalı

Wright Kardeşler
Havacılıktaki gelişmelerden ülke olarak geri kalmamak için, Smithsonian Enstitüsü - ABD, Lilienthal’in Lift & Drag tablosu ile birlikte ...

Öpüşmek Yasak
Selametler'in sahibi Kemal Selamet de geri kalmamak için Hacı Osman'dan ipotekle ve faizle borç alır ve parayı İstanbul'da okuyan kızları ...

Çağlayan, Dinar
Mûsâcalı Aşiretine tâbi olan Cemâat-i Ca'ber, bir ferdi geri kalmamak veçhile evlâd ve ıyalleriyle bulundukları yerlerden kaldırılıp Aydın ...

Naruto: Shippuuden bölümleri listesi
Yamato, onu son saniyede kurtarır ve dövüşten geri kalmamak için ağaçtan klonunu oluşturur. Sonunda dört kuyruk görünür ve Dokuz- ...

, ,