Gibisine gelmek cümle içinde kullanımı

Öyle gibime geliyor ki bu işin içinden kolay çıkamayacağız

peki Gibisine gelmek ne demek ?


gibisi cümle içinde kullanımı

Ahmet gibisi yok.

Efruz Bey
Hem memlekette modern bir üniversite de yoktur,bir yunan academia'sı gibisi kurulmalıdır,bakmayın şark kafalı dar-ül fünun'a.. ...

İkincil karakter Hufflepuff'lar
Teador Andrews: gibisi çıktı ve Hufflepuff varisi oldu. Büyük dedesi Rogena Lemus Hufflepuff ailesini sihir dünyasından korumak için ...

Kalemköy, Milas
Köyde sacda yapılmış dağdan toplanmış otla yapılan böreğin yanında çay içmesi gibisi yoktur. Kışların vaz geçilmez çorbası tarhana halen ...

Böyle Buyurdu Zerdüşt
Felsefe, bugüne dek anladığım yaşadığım gibisi, yüksek dağda, buz içinde gönüllü yaşamaktır. Kitapta Zerdüşt isimli karekterin gözlemleri ve ...

Kadıoğlu, Vezirköprü
Çam ağaçlarından oluşan ormanın temiz havası içinde yapılan kuzu çevirme ardından içilen demli bir çay gibisi yoktur. Coğrafya ...

gibisinden cümle içinde kullanımı

Ahmet gibisinden ne beklenir!

Rosalinda (dizi)
Ona Paloma’nın sen olduğunu biliyordum gibisinden bir şeyler anlatmaya çalışır fakat Rosalinda yüz vermez. Hem yıllarca bebeğini ona ...

İç ses, İç monolog (psikoloji)
mizahi açıdan gürültülü bir ortamda bulunan insanların bile, "çok görültü var kendi iç sesimi bile duyamıyorum" gibisinden mizahi söylemler ...

Xabze
dön ne yaptıysan affettik, ekinin tarlada yanıyor, otun kuruyor' v.s gibisinden diye seslenilir damadın artık evine dönebileceği vurgulanırdı. ...

Kıbrıs Sorunu
demeçlerde Kıbrıs sorununun çözülememesi halkımıza ihanetle eşdeğerdir gibisinden cümleler kurarak çözüme hazır olunduğunu ifade etti KKTC ...

Siyonizm
Vahdettin Engin vatanı kurulması, dolayısıyla da Abdülhamid'in bu talebi tek bir cümleyle reddetmesi gibisinden bir olay yaşanmamış; ...

gibisine getirmek cümle içinde kullanımı

Bu teklifi doğru bulmamış gibisine getirdi