Gidişat cümle içinde kullanımı

Onun gidişatını beğenmiyorum.
Kişilerin kim olduklarını, gidişatlarının nereye varacağını, doğru, yanlış hareketlerindeki sorumluluk derecelerini iyi biliyor.
- N. Cumalı

Pan European Game Information
PEGI sistemi şu anda otuzun üzerinde ülkede kullanılmakta ve temeli bir gidişat koduna dayanmakta, bu gidişat kodu her yayımcının PEGI ...

Cannibal Corpse
Grup ilk günden beri gidişat bakımından sürdürdüğü grind core havasını, death sounduna bırakmıştır. Şarkı sözleri genelde çok kompleks ...

Crixus
İsyanın belli bir aşamasında Spartaküs ile gidişat konusunda fikir ayrılığına düştü. Spartaküs isyana katılan kölelerin anayurtlarına geri ...

A Song for You
"A Song For You", genel gidişat olarak; tutkulu ancak bitmiş olan bir aşkı anlatmaktadır. Bugüne dek birçok caz /pop şarkıcısı tarafından ...

Amazing Stories
inanılması güç maceralara kaydı ve 1929 yılında derginin el değiştirmesiyle "Gernsback'in idealizminden uzaklaşmaya yönelik gidişat daha da hızlandı. ...

peki Gidişat ne demek ?


nasıl yazılır, ne demek, eş anlamlısı, tureng