Görüş ne demek, nedir ?

1. Gözle bir şeyi algılama yetisi.
2. Bir konu üzerinde varılan yargı, fikir.
3. (cezaevi, hastane için) görüşme, ziyaret

Görüş sözlük anlamı nedir

a.
1. Görme işi.
2. Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3. Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4. mec. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir: Kolektif bir görüş rahatlığı insanı düşündürmekten kurtarır. -A. H. Çelebi.
5. mec. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.
(Güncel Türkçe Sözlük)


Köken: Fransızca Vision
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

Fikir, görüş
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


Köken: İngilizce sight
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )


Köken: İngilizce vision
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )

Olaylar, düşünceler ya da nesneler üzerinde geliştirilen anlayış, değer ve yargı.
Köken: İngilizce conception
(BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974)

Herhangi bir konu üzerinde kişinin inancı.
Köken: İngilizce opinion
(BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü 1974)

Bireyin belli bir konudaki bakış açısı ve anlayış biçimi.
Köken: İngilizce view
(BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü 1981)

Görüş ingilizce ne demek

adj. visual, optic, optical
n. idea, sentiments, opinion, sight, view, concept, apprehension, argument, aspect, case, conviction, estimation, eye, feeling, genius, horizon, interest, notion, outlook, position, thought, vision
v. interview, have a talk with, meet, talk, discuss, negotiate, approach, argue, canvass, confer, consult, contact, parley, powwow, reason, see, get into touch, keep in touch

, , anlamı, gazetesi, örnekleri, eş anlamlısı, sosyal bilgiler, ne demek, olgu, ile ilgili örnekler