Göz etmek ingilizcesi

to wink at, to make eyes at

peki Göz etmek ne demek ?


göz açıp kapayıncaya kadar ingilizcesi

adv. in the twinkle of an eye, like winking, in a jiffy

göz açtırmamak ingilizcesi

give no respite

göz akı ingilizcesi

n. sclera, white of the eye, sclerotic

göz alabildiğine ingilizcesi

as far as the eye can reach

göz alıcı ingilizcesi

n. charming, attractive, fascinating

göz almak ingilizcesi

v. glitter
v. venture, risk, face, take the chance, face up to, chance, envisage

göz ardı etmek ingilizcesi

v. blink, reckon without

göz aşinalığı ingilizcesi

bowing acquaintance, knowing sb by sight

göz atmak ingilizcesi

give an eye to

göz bağcı ingilizcesi

magician, conjurer