Gözlem ne demek, nedir ?

Araştırmada veri ve bilgi toplama metodlarından biri.Öteki bilgi toplama metodları anket ve deneydir. Diğer metodlarla birlikte de kullanılabilen ve anket metoduna nazaran daha objektif olabilen gözlem metodunda araştırma konusu olan kişiler, birimler, nesneler ve olaylar hakkındaki bilgiler, hiçbir müdahalede bulunmadan, sadece gözlem yapmak suretiyle toplanır

Gözlem metodunda gözlemler gözlemci kişiler tarafından yapılabilir veya araştırılan konuyla ilgili bilgilerin alınmasında ve kaydedilmesinde yardımcı araçlardan faydalanılabilir.

Gözlemci vasıtasıyla yapılan gözlemler iki şekilde yürütülebilir. Davranışları, özellikleri, durumları gözlenen kimseler gözlendiklerinin farkında değiller ise, buna "kapalı gözlem" (gizli gözlem) denir. Böylece gözlenen kişilerin sun’i davranışlara yönelmeleri önlenmiş olur. "Açık gözlem" denilen gözlem türünde ise, gözlenen kimseler gözlemcinin varlığından haberdar oldukları için bu tür gözlemler araştırmanın geçerliliğini bozmayacak bir yapıda düzenlenmelidir.

Gözlem metodunun başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için, gözleme konu olacak hususların kesin ve açık şekilde belirlenmesi (kimlerin ve nelerinin, hangi özelliklerinin gözlenip kaydedileceğinin tesbiti), gözlem yoluyla elde edilecek bilgilerin kaydedilmesine yarayacak gözlem formlarının kayıtların kolayca ve hatasız yapılmasına imkan verecek şekilde açık ve basit olması, gözlemciyi uğraştırmaması, gözlemcilerin sadece gözlem ve kayıt işlemi ile yetinmesi, yorum ve değerlendirme yapmaması, gözlem öncesi gözlemcilerin eğitilmeleri ve kendilerine deneme gözlemler yaptırılması lazımdır.

Gözlem sözlük anlamı nedir

1. Bir nesnenin, olayın ya da bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla,dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede; bir gökcismini ya da olayını çıplak gözle ya da bir araç yardımıyla izleyerek, görülen değerleri saptama işlemi, rasat.
2. Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların nedenlerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem; inceleme sonucu elde edilen değer, müşahede.
3. Bir yazı ya da yapıtı yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi.

a.
1. Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede: Onun romanları düş gücüne değil, gözlem gücüne dayanır. -S. Birsel.
2. İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede.
3. gök b. Bir gök cismini, bir gök olayını çıplak gözle veya bir araç yardımıyla izleyerek görülen değerleri tespit etme işlemi, rasat: Gök bilimci gözlemle, kimya bilgini ise deneyle gerçeğe varmaya çalışır.
4. ed. Bir yazı veya eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi.
5. fel. Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem.
(Güncel Türkçe Sözlük)


1. Bir olayı, bir gerçeği ya da bir nesneyi iyi anlamak için bu olay, gerçek ya da nesnenin türlü belirti ve koşullarını izleme ve inceleme işi.
2. İzleme ve inceleme sonucu elde edilen ölçü, puan ya da derece biçimindeki değerlere verilen ad.
3. Bir kimsenin ya da bir kümenin etkinliğini belli bir süre gözlemek ve bu süre içinde ortaya çıkan davranışları bir yere yazmak işlemi.
Köken: İngilizce observation
(BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974)

Bir nesne ya da bir olayın, niteliklerini bilmek amacı ile, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi. // Gözlem bütün deney bilimlerinin başlıca dayanağıdır, ama eleştirilmeden geçerli olamaz; çünkü en kesin gözlem bile a. eksiksiz yapılamaz; b. varsayımlara dayanır.
Köken: İngilizce observation
(BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975)

Bir gökcismini ya da olayını çıplak gözle ya da bir araçla izleyerek görülen değerleri saptama işlemi.
Köken: İngilizce observation
(BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü 1969)

Bir olayın veya olgunun niteliklerini açıklamak amacıyla, her türlü belirtinin planlı bir biçimde izlenmesi.
Köken: İngilizce observation
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)

Doğa olaylarının işleyiş yasalarını bulmak amacıyla yapılan bilimsel araştırmaların ilk basamağı; olayların oluşum ve yürüyüşünü kimi gereçler yardımıyla izleme ve izlenimleri saptama.
Köken: İngilizce observation
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü 1981)


1.Olayların bilimsel olarak incelenmesindeki ilk basamak.
2.Olayların oluşum ve gelişimini gözle ya da bir cihazla izleme ve izlenimleri kayıt etme.
Köken: İngilizce observation
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

(fizik)
Köken: Osmanlı Türkçesi rasad, müşâhede
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Belirli bir konu ya da gerçeği anlamak için onun kendiliğinden ortaya çıkan türlü belirtilerini izleme ve görgül olarak veri toplama işi.
Köken: İngilizce observation
(BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü 1974)

gökbilim: Bir gökcisim ya da olayını çıplak gözle, kimi araçlarla izleyerek görülen değerleri saptama işi.
Köken: İngilizce observation
(BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü 1980)

Olayların, belirlenen sırada, düzenli, amaçlı olarak incelenmesi.
Köken: İngilizce observation
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

Kendiliğinden oluşan ya da koşulları bilinçli olarak oluşturulan olayları belirdikleri sırada dizgeli ve amaçlı bir biçimde inceleme.
Köken: İngilizce observation
(BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü 1981)

Bir yazı ya da yapıtı, yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi. Bu, gerçekçi yazının roman, öykü vb. yapıtlarında sanat yönünden çok önemli saydığı bir eylemdir. Olayların, kişilerin gözle görülmesi yeterli sayılmaz. Gözlemin tam olabilmesi için olayın başlangıcıyla olayı gerektiren koşulları ve bu koşullar altında nasıl geliştiğini, varılan sonucu inceleyerek saptamak gerekmektedir.
Köken: Osmanlı Türkçesi müşahade
(BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü 1974)

Cinsiyet: Kız
1. Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede.
2. İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede.
3. Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

Gözlem ingilizce ne demek

n. observation, investigation

, , bulmaca, nedir kısaca, gozlem nedir, nitel nedir, çeşitleri, kaça ayrılır, örnekleri, eş anlamlısı