Gözlemek ne demek, nedir ?

1. Bir şeyin olmasını ya da bir kimsenin gelmesini beklemek, intizar etmek; incelemek, araştırmak.
2. Dikkatle bakmak, tarassut etmek.
3. Gizlice bakmak, gözetlemek

Gözlemek sözlük anlamı nedir

Gözlemek
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

(-i)
1. Bir şeyin olmasını veya bir kimsenin gelmesini beklemek, intizar etmek.
2. Dikkatle bakmak, tarassut etmek: Hava değişikliklerini gözlemek havacılık için önemli bir iştir.
3. İncelemek, araştırmak.
4. Gizlice bakmak, gözetlemek: Kuzum bana kim gelip gidiyor, hep böyle gözlüyor musun? -E. Işınsu.
5. Korumak, kollamak.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Onarmak, yamamak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Nişan almak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Beklemek
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. izlemek
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu)

Gökcisimleri ve olaylarını çıplak gözle, ırakgörürlü ya da herhangi bir araçla izleyip bulunan değerleri saptamak.
Köken: İngilizce observe
(BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü 1969)


1. Gözetmek, riayet etmek.
2. Gözetlemek, bakmak, tarassut, tecessüs etmek.
(Tarama Sözlüğü1967)

Gözlemek ingilizce ne demek

v. observe, watch, sight, spy, spy out, monitor, long, miss

Gözlemek cümle içinde kullanımı

Hava değişikliklerini gözlemek havacılık için önemli bir iştir.

Gözlemevi
incelemek için kurulabilirler. Rasathaneler yıldızların hareketlerini gözlemek için kurulmuşlardır. Rasathaneler uzayı gözlemlemek için yapılırlar. Dolayısıyla

Kızılköy, Yenişehir
olan Kızıl Ali Paşa'dan almaktadır.Bu yıllarda Bizansın başkenti İznik'i gözlemek için Osman bey Kızıl Ali Paşayı bu bölgeye göndermiştir.Kızıl Ali paşa

Yapay uydu
sistemleri kullanırlar. Astronomi uyduları: Uzaydaki diğer gökcisimlerini gözlemek amacıyla kullanılırlar. Biyouydular (Biosatellites): Bilimsel amaçlarla

Polipeptit
karnozin bilinmektedir. Bazı nöronların uçlarında hem bir peptit hem de bir klasik sinirsel iletici (dopamin, serotonin) bulunduğunu gözlemek ilgi çekicidir.

İyodometri
renk açılıncaya kadar devam edilir. Bu sırada eşdeğer noktayı daha iyi gözlemek için çözeltiye birkaç damla nişasta çözeltisi katılır. Elde edilen mavi-mor

, , ,