Gözlemlemek sözlük anlamı

(-i)
1. Gözlemek.
2. Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek: Bu niyetle asistanların, doçent ve profesörlerle ilişkilerini gözlemliyordu. -A. Ümit.
(Güncel Türkçe Sözlük)

peki Gözlemlemek ne demek ?


gözlem sözlük anlamı

1. Bir nesnenin, olayın ya da bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla,dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede; bir gökcismini ya da olayını çıplak gözle ya da bir araç yardımıyla izleyerek, görülen değerleri saptama işlemi, rasat.
2. Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların nedenlerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem; inceleme sonucu elde edilen değer, müşahede.
3. Bir yazı ya da yapıtı yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi.

gözlük sözlük anlamı

1. Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine ya da gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç.
2. Atların çevreden ürkmemeleri için gözlerinin iki yanına takılan siper, at gözlüğü.
3. Gözene.