Hegemonya ne demek, nedir ?

1. Bir devletin, toplumsal kümenin ya da liderin öteki devlet, küme ya da kişi üzerindeki egemenliği, üstünlüğü

Hegemonya sözlük anlamı nedir

a. (hegemo'nya)
1. Bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal üstünlüğü ve baskısı: Sırplar, Bulgarlarla muharebe ederek Balkan Yarımadası'nda hakiki bir hegemonya elde etmişlerdi. -F. R. Atay.
2. Bir kişinin başka bir kişi üzerindeki üstünlüğü ve baskısı.
Yun.
(Güncel Türkçe Sözlük )

Egemen bir iktisadi karar biriminin diğer iktisadi karar birimleri üzerindeki iktisadi, sosyal, kültürel, ideolojik üstünlüğü ve baskısı.
Köken: İngilizce hegemony
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)

Hegemonya ingilizce ne demek

n. hegemony
Köken: Yunanca

, ,