Hıfz etmek ne demek, nedir ?

1. Saklamak, korumak.
2. Aklında tutmak, bellemek