Hırpalatmak ingilizcesi

(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)

peki Hırpalatmak ne demek ?


hırpalama ingilizcesi

n. maltreatment, ill-treatment, punishment

hırpalamak ingilizcesi

v. ill-treat, ill-use, misuse, maltreat, ruffle, batter, beat up, bruise, jolt, knock about, knock around, maul, punish, work over, worry

hırpalanmak ingilizcesi

v. tear

hırpani ingilizcesi

adj. unkempt, ungainly, dowdy, seedy, shabby, slatternly, sleazy, sluttish

hırpanilik ingilizcesi

n. seediness