Hizmet içi eğitim ne demek, nedir ?

1. - ışbaşında eğitim

Hizmet içi eğitim sözlük anlamı nedir

a. eğt. Çalışanlara mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için çalıştıkları süre içinde verilen eğitim, işbaşında eğitim.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Belirli bir işyerinde çalışan veya çalışmak üzere yeni işe alınan kişilerin, söz konusu iş ve işyerinin özelliklerine uygun olarak eğitilmesi.
Köken: İngilizce in-service training
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)

Hizmet içi eğitim ingilizce ne demek

n. in service training

Hizmet içi eğitim cümle içinde kullanımı

Güzelyayla, Belen
Ayrıca Milli Eğitim Dairesine bağlı olan tesislerden tüm Yurttan gelen Milli Eğitim camiasına mensup kişilere Hizmet içi Eğitim kursları ...

Nükleer enerji mühendisliği
Enerji Planlaması Proje Yönetimi ve Maliyet Analizi Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Konusunda Hizmet İçi Eğitim Nükleer Teknoloji Hakkında ...

Mustafa Yıldırım (yazar)
11 yıl imam-hatiplik, 9 yıl hizmet içi eğitim merkezi öğretmenliği olmak üzere toplam 20 yıl Diyânet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev ...

Gümrük muhafaza memuru
Buna ilaveten Muhafaza memurları hizmet içi eğitim kapsamında hem yurt içinde hem yurt dışında çeşitli eğitimlere tabi tutulurlar. ...

Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi
1981 yılından sonra okul Hizmet İçi Eğitim Statüsü şekline dönüştürülen okul, 1985 yılında yatılı öğretmen yetiştirme merkezi haline ...

, , ,