Hoşnutluk ne demek, nedir ?

1. Hoşnut olma durumu

Hoşnutluk ingilizce ne demek

n. content, contentedness, contentment, gratification, satisfaction

Hoşnutluk cümle içinde kullanımı

Öfori
Kişinin hoşnutluk duyduğu ve kendisini iyi hissettiği bir ruhsal durumdur. Psikiyatride öfori, her zaman patolojik anlam taşır ve çok kere ...

Güzellik
Güzellik, bir canlının, somut bir nesnenin veya soyut bir kavramın algısal bir haz duyumsatan; hoşnutluk veren hususiyetidir. ...

Minnet
Minnet veya şükran bir insanın aldığı yardımdan dolayı duyduğu hoşnutluk duygusudur. Genellikle teşekkür etme yoluyla ifade edilen bir ...

Asana
Zihnin ve ruhun güçlendirilmesini sağlar, hoşnutluk, zihinsel berraklık, gevşeklik ve huzur hissi verir. Ayrıca bakınız : Asanalar listesi ...

Halinden memnunluk
Sevinç ve mutluluk kavramlarına kıyasla daha kendi halinde bir hoşnutluk halidir. Kişiyi rahatsız edecek kuvvetler azaltılmış ve bir denge ...

, ,