İçe bakış ne demek, nedir ?

1. Deneğin bilincinde olanları izleyerek ruhsal süreçlerin özellik ve nitelikleri hakkında bilgi vermesi durumu

İçe bakış ingilizce ne demek

introspection

İçe bakış cümle içinde kullanımı

Budizm
Budizm'de öğretilerin ana çatısını meditasyon gibi içe bakış yöntemleri, reenkarnasyon denilen doğum-ölüm döngüsünün tekrarı ve karma ...

Mistisizm
gerçek veya Tanrı ile doğrudan deneyim, sezgi veya içe bakış yoluyla özdeşleşme veya yeni bir idrak düzeyine varma anlamında kullanılmaktadır. ...

Nazan Azeri
Galeri İstanbul 1997: "İçe Bakış" , AKM, İstanbul 1996-99 :” Karşılaşmalar” I, II, III, IV İstanbul, Ankara, Kıbrıs 1995: Esbank, Yunus Emre 12. ...

Tibet Budizmi
şeklinde, Buda Dharma 'nın öğrenilmesi, ahlâkî öğütler, nefisle mücadele, tefekkür ve meditasyon gibi içe bakış yöntemleri önemli yer tutar. ...

, ,