İconium ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "iconium " isim olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "konya " gibi anlamlara gelmektedir.

İconium cümle içinde kullanımı

Likaonya
kesimlerin en önemli gelir kaynaklan arasındaydı. Bölgenin en başta gelen kenti Konya (Yunanca; İkonion (Ἰκόνιον), Latince; Iconium)'du. Ana Britannika

Isauria
Leontopolis (Arslanlar Kenti) isimleri Lycaonia (Konya) ya da Eski Yunanda Iconium (Konya)'nın bir kenti olarak bilinmektedir. İsaura'lı halk enerjik ve yağmacı

İkon (din)
http://cursillos.ca/action/st-paul/paul21-iconium.htm ^ http://www.universalis.fr/encyclopedie/konya-konia-iconium/ ^ http://meandertravel

Zeno (imparator)
Leontopolis (Arslanlar Kenti) isimleri Lycaonia (Konya) ya da Eski Yunanda Iconium (Konya)'nın bir kenti olarak bilinmektedir.) İsuaryalılara iki yüzyıldan

Türkiye'de Yahudilik
Ahit’e göre, Anadolu’daki Yahudi nüfusu, bütün coğrafyaya dağılmıştı: Iconium (Konya) bir sinagoga sahipti (Acts 14:1) ve Efes’te de bir sinagog vardı

,