İcra ne demek, nedir ?

Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme. Hukukta iki ayrı manada kullanılır. Birincisi devleti meydana getiren unsurlardan (yasama, yürütme, yargı), biri olup günümüzde bir manada yürütme kullanılmaktadır. İkincisi bir mahkeme ilamının veya bir idari kararın yetkili organlarca yerine getirilmesi; borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığı ile yerine getirmesidir. Bu icra kavramı "cebri icra"dır

Borçlu kimse yerine getirmekle yükümlü bulunduğu borcunu, ihmal veya inkar sebebiyle yerine getirmediği takdirde, alacaklı olan hakkını kendisi zor kullanarak alamaz. Zorlama ancak devlet tarafından yapılır. Bu hususta düzenlenmiş olan İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde alacaklı, hakkını arayabilir. Bu hususta kurulmuş "İcra ve İflas Mahkemeleri" ve "İcra ve İflas Daireleri" vardır.Kanun, ihtiyaca göre bu mahkemelerin ve kurumların teşekkülünü emreder. İhtiyacın fazla olmadığı küçük yerleşim bölgelerinde icra işleri Asliye Mahkemeleri tarafından yürütülür.

Alacaklının müracaatı üzerine, hakkı olan alacağı, devlet gücüyle borçludan alınır ve hak sahibine verilir.Mevcud olan İcra ve İflasKanunu’nun birinci maddesi "Her asliye Mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar İcra Dairesi bulunacağını", üçüncü maddesi ise "İcra ve İflas işlerinin bir dairede birleştirilebileceği" hükmünü bildirir. İcra Dairesinde çalışan memura İcra Memuru, icra ile ilgili muamelelere yapılan itiraz ve şikayetleri inceleyen ve karara bağlayan hakime İcra Hakimi denir.

İcra sözlük anlamı nedir

1. Yapma, yerine getirme, (bir işi) yürütme.
2. Bir müzik yapıtını oluşturan notaları seslendirme.
3. Borçlunun alacaklıya karşı yapmak ya da ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme ve adliyenin bu işle görevli dairesi.

İcra ingilizce ne demek

[ICRA] adj. executive
n. execution, levy, performing
Köken: Arapça

İcra cümle içinde kullanımı

İcra kurulu başkanı
İcra kurulu başkanı ya da genel müdür, (İngilizce en | Chief Executive Officer, CEO), bir şirket , örgüt ya da acente nin en üst dereceli ...

İcra hukuku
Türkiye’de bu hukuk alanı, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. İcra teşkilatı : İcra teşkilatı asli ve yardımcı organlardan ...

Türkiye'deki icra mahkemeleri
Türkiye'de icra mahkemeleri, icra ve iflas müdürlüklerinin işlemlerine karşı yapılan şikayetler ve itirazların incelenmesi için kurulmuştur ...

Savunma Sanayii İcra Komitesi
Savunma Sanayii İcra Komitesi veya kısaca SSİK, 3238 sayılı kanun çerçevesinde oluşturulan, Genelkurmay Başkanı , Başbakan ve Milli ...

Avukat
fakültesi mezunu, avukatlık stajı yapmış, avukatlık sınavını geçerek avukatlık mesleğini serbest veya bir kuruma bağlı olarak icra eden kişidir. ...

, , , nedir, dan ihaleler, uyap satış, dan satılık araçlar, satış ilanları, lık, sorgulama, adalet bakanlığı ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü, infection control, conference, construction, law, 2017 deadline, ne demek, faa, 2016 papers