İdadiye ne demek, nedir ?

İdadi

İdadiye cümle içinde kullanımı

Ziya Yergök
Burada askeri idadiye geçti. İstanbul Harp Okulu 'na girmeye hak kazandı. Harp Okulu'nu bitirince de Harp Akademisi'nden mezun olup ...

Kuleli Askeri Lisesi
Kuleli Askeri Lisesi, “Mekteb-i Fünun-ı İdadiye” adı altında 21 Eylül 1845 ’te bugün İstanbul Teknik Üniversitesi olarak kullanılan ...

Gelenbevizade Mehmet Said
1904’de Mekâtib-i Rüşdiye Müdürü, 1907'de Mekâtib-i İdadiye Müdürü, daha sonra da Meclis-i Maarif üyeliğinde bulundu. 1910 yılında bakanlık ...

Mustafa Nail Bey
Meclis-i Maarif Başkâtipliği (1892); Mekteb-i Mülkiye Usul-ü Mâliye müderrisliği (1894), Maarif Nezaretinde Mekâtib-i İdadiye müdürlüğüü ...

Fazıl Küçük
Ardından ortaokul diye bilinen ve lise seviyesinde eğitim veren İdadiye devam etti. İdadiden mezun olmasına iki yıl kala öğrenimini yarıda ...

,