İdealize ne demek, nedir ?

1. Bir kimseyi, bir şeyi ülküleştirmek anlamına gelen "idealize etmek" kalıbında geçer

İdealize sözlük anlamı nedir

sf. İdealleştirmek anlamındaki idealize etmek birleşik fiilinde geçen bir söz: Devlet adamı, pederşahi toplumlarda kalabalıkların idealize ettiği bir örnek kişilik olmak zorundadır. -H. Taner.
Köken: Fransızca idéalisé
(Güncel Türkçe Sözlük )

İdealize ingilizce ne demek

[idealize (Amer.) ] v. make ideal; represent as the embodiment of perfection; view someone or something as ideal, romanticize (also idealise)
v. idealize, ideate; construct; dream
Köken: Fransızca

İdealize cümle içinde kullanımı

Küp problemi
İstatistik bilimi içinde küp problemi (İngilizce urn problem ) bir idealize edilmiş düşünce denemesi olup pratik hayatta ilgilenilen ...

Termodinamik
Bu yüzden termodinamiğin ana kavramlarından biri "quasi-statik" (yarı-durağan) adı verilen, idealize edilmiş "sonsuz yavaşlıkta" ...

Trajedi
Çünkü efsanelerde idealize edilerek ya da süslenerek anlatılan olaylar ve bu olayların içindeki kahramanla dram sanatı yoluyla Atina ...

Portre
kişilerin görünüşleri, idealize edilmiş biçimlerde betimlenmeye başladı. Avrupa 'da gerçekçi portre anlayışına dönüş, Orta Çağ 'ın ...

Amélie
Jeunet ve Guillaume Laurant tarafından yazılmıştır. Montmartre ’de geçen film, modern Paris hayatının idealize edilmiş, alaycı bir yorumudur. ...

, , , etmek nedir, idealizasyon savunma mekanizması, edilmiş kahraman nedir, edilmiş tip ne demek, idealizasyon ne demek, idealizm ne demek, idealleştirmek, ideal nedir, d definition in art, in a sentence, d synonym, define romanticize, d antonym, vs idolize, idealization psychology, what does it mean to someone