İğrenmek ne demek, nedir ?

1. Bir şeyi tiksindirici bulmak, istikrah etmek.
2. Aşağılık, bayağı bulmak, tiksinmek

İğrenmek sözlük anlamı nedir

(nsz)
1. Bir şeyi tiksindirici bulmak, istikrah etmek: Asıl iğrendiğim, ürktüğüm elleriydi. -R. H. Karay.
2. (-den) Aşağılık, bayağı bulmak, hoşlanmamak, nefret etmek: Hani, o büyük cevizin dibinde gelip de arkama döndüğüm zaman seni görünce vallahi şaşırdım ve senden iğrendim. -E. İ. Benice.
(Güncel Türkçe Sözlük)

İğrenmek ingilizce ne demek

v. be disgusted, hate, abhor, abominate, detest, hold smth. in detestation, execrate, loathe, nauseate, revolt, revolt against

İğrenmek cümle içinde kullanımı

Yek
Küpegiren: İğrenmek fiili yine bu kökten gelir. Kaynakça : http://tr. wikipedia. org/wiki/Dosya:TurkSoylenceSozlugu. pdf Türk Söylence Sözlüğü, ...

, , ,