İğretileme ne demek, nedir ?

1. - eğretileme

İğretileme sözlük anlamı nedir

bk. deyim aktarımı
(BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü2003)

(Söz sanatı terimi) Açık ve kapalı iğretilemenin ortak adı. Bunlara bak.
Köken: Osmanlı Türkçesi İstiare
(BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü 1948)

İğretileme ingilizce ne demek

metaphor e?retileme

İğretileme cümle içinde kullanımı

Türkçedeki yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe karşılıkları
masraf * masraf gider, harcama mavi * mavi gökçe ** mecaz *, istiare mecaz iğretileme, eğretileme مجبور mecbûr * mecbur zorunlu مجهول mechûl * meçhul bilinmeyen

, , ,