İhtilas ne demek, nedir ?

1. Aşırma, özellikle para aşırma, aşırtı

İhtilas sözlük anlamı nedir

a. (ihtila:sı, l ince okunur) huk. esk.
1. Aşırma.
2. Bir malı açıkça sahibinden veya evinden hızla kapıp alma.
Köken: Arapça i¬til¥s
(Güncel Türkçe Sözlük )

İhtilas ingilizce ne demek

[ihtilas] n. embezzlement
Köken: Arapça

İhtilas cümle içinde kullanımı

Milletvekili
zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla ...

, , , nedir tecvid, hukuk, irtikap ne demek, delili nedir, istimal ve istihlak kaçakçılığı, harekenin ihfası nedir, tecvid ilminde nedir, istimal ve istihlak kaçakçılığı hangileridir