İhtiyat ne demek, nedir ?

1. Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma.
2. Savaş sırasında harekatın gelişmesine etkide bulunmak için her an savaşa girebilecek biçimde hazır bulundurulan birliklere verilen ad.
3. İleride gereğinde kullanılmak üzere saklanan şey, yedek

İhtiyat sözlük anlamı nedir

a. (ihtiya:tı)
1. Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma: Bizim yalnız sanat ve edebiyatta bu aksiyomu fazla ihtiyat kaydı ile ve mahdut manasıyla almamız lazımdır. -A. H. Çelebi.
2. Gereğinden fazla olup saklanan şey, yedek: Tüpte kalan iki üç taneyi de yol ihtiyatı olarak zorla kendisine kabul ettirdim. -R. N. Güntekin.
Köken: Arapça i§tiy¥µ
(Güncel Türkçe Sözlük )

sakıntı.
(BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966)

İhtiyat ingilizce ne demek

n. reserve, precaution, spare, backlog, wariness, cautiousness, caution, deliberation, discretion, Providence, prudence, vigilance, reserve service
Köken: Arapça

İhtiyat cümle içinde kullanımı

Hareketli savunma
Savunma ve saldırı birlikte uygulanır. Sabit savunmadan farklı olarak ihtiyat unsuru manevra unsurundan daha fazladır. Böylece geri çekilme durumunda

Kaderiyye
Kaderiyye, insanın irade, ihtiyat ve kudret sahibi, yükümlülüğü olan bir yaratık olduğu, Allah'ın bir müdahali olmaksızın fiillerini bizzat kendi güç

Demirci Mehmet Efe Ayaklanması
Demirci Mehmet Efe'nin savaşabilecek durumdaki diğer adamları düzenli orduya ihtiyat birlikleri olarak katılacaklar, savaşamayacak durumda olanlarla suç işlemiş

Diu Kuşatması
Portekizlileri Diu’dan çıkarmak amacıyla I. Süleyman’a başvurdu, ve bir ihtiyat tedbiri olmak üzere de hazinelerini Mekke'de gü­ven altına aldırdı. Süleyman

1. Târgu Frumos Muharebesi
kuzeydoğusunda yeni bir savunma hattı kurdular. Ayrıca kenti hemen yakınında ihtiyat olarak bir tank alayı yerleştirildi. Târgu Frumos yenilgisi ardından harekete

, , ,