İkide bir cümle içinde kullanımı

Ellerindeki mendilleri ikide bir yüzlerine götürmelerinden ağladıkları anlaşılıyordu.
- R. Nuri Güntekin
İkide bir içerden birisi çıkıp ona takılıyordu.
- Tarık Buğra

Otello Kâmil
"Ankara 'da 921 kışında, ahırdan bozma salaş bir tiyatroda, gaz lambalarının ışığında ve ikide bir soğuktan avuçlarıma hohlayarak Otello ...

Beyceli, Fatsa
İkide bir incecik bir ip veya dal parçasıyla yol kesilir. Yol kesenlere para verilerek yola devam edilir. bazen de gelinin atının başını ...

National Geographic (dergi)
Bölümler arasında ikide bir DVD değiştirmekten hoşlanmayanlar için bir de 2,5 inç lik USB hard disk versiyonu hazırlanmıştır. ...

Büyük sayıların adları
7½ (yedi tam ikide bir veya yedi tam bir bölü iki diye okunur)'yi 6 ile çarparsak 45 elde edilir ve bir septilyar 10 45'e eşit olur. ...

Friedrich Nietzsche
Çünkü devlet insanların çoğu için kurumak bilmeyen bir acı kuyusu, ikide bir buhranlara salarak onları tüketen bir alev. Ne var ki, ...

peki İkide bir ne demek ?


ikidilli cümle içinde kullanımı

Klassa
2009 yılında ikidilli (Bulgarca ve İngilizce) internet sayfası yayına başlamıştır. Dış bağlantılar : http://www. klassa. bg/index. ...

Buckland, Alaska
Northwest Arctic Borough School District) bağlı olan Buckland School adlı okul tarafından İngilizce ve İnyupikçe ikidilli eğitim verilmektedir. ...

Tifinag
Doğu varyantı bugün Cezayir ve Tunus olan bölgede kullanılmıştır. Fenike dili ve Libyaca olarak ikidilli yazıların keşfedilmesi yüzünden ...

Svanlar
Svanlar ikidilli bir halktır ve kendi dilleri Svanca ’nın yanı sıra Gürcüce konuşurlar. Svanca , Gürcüce , Lazca ve Megrelce ile ...

Shungnak, Alaska
adlı okul tarafından İngilizce ve İnyupikçe ikidilli eğitim verilmektedir. Kobuk kasabasından gelen lise öğrencileri de burada eğitim görür ...

ikidillilik cümle içinde kullanımı

Tevfik Turan
Almanya'da, Engelschoff'ta bulunan ve yabancı dil olarak Türkçe,Azerice, ikidillilik ve Türk edebiyatı ile ilgili yayınları olan, Auf dem ...

Eskimo halkları
Geçmişte Eskimoca ve Çukçice ikidillilik yaygınken, bugün bu ikidillilikte Çukçicenin yerini daha çok Rusça almış bulunmaktadır. ...