İkide bir ne demek, nedir ?

Ara sıra, sık sık

İkide bir sözlük anlamı nedir

zf. Sıklıkla, sürekli, ikide birde: İçeridekiler şaraplarını içip çubuklarını tüttürürken ikide bir iri kıyım bir adama takılıp duruyorlardı. -İ. O. Anar.
(Güncel Türkçe Sözlük)

İkide bir cümle içinde kullanımı

Ellerindeki mendilleri ikide bir yüzlerine götürmelerinden ağladıkları anlaşılıyordu.
- R. Nuri Güntekin
İkide bir içerden birisi çıkıp ona takılıyordu.
- Tarık Buğra

Otello Kâmil
"Ankara 'da 921 kışında, ahırdan bozma salaş bir tiyatroda, gaz lambalarının ışığında ve ikide bir soğuktan avuçlarıma hohlayarak Otello ...

Beyceli, Fatsa
İkide bir incecik bir ip veya dal parçasıyla yol kesilir. Yol kesenlere para verilerek yola devam edilir. bazen de gelinin atının başını ...

National Geographic (dergi)
Bölümler arasında ikide bir DVD değiştirmekten hoşlanmayanlar için bir de 2,5 inç lik USB hard disk versiyonu hazırlanmıştır. ...

Büyük sayıların adları
7½ (yedi tam ikide bir veya yedi tam bir bölü iki diye okunur)'yi 6 ile çarparsak 45 elde edilir ve bir septilyar 10 45'e eşit olur. ...

Friedrich Nietzsche
Çünkü devlet insanların çoğu için kurumak bilmeyen bir acı kuyusu, ikide bir buhranlara salarak onları tüketen bir alev. Ne var ki, ...

, ,