İkipartililik ne demek, nedir ?

1. Siyasal yaşama yalnız iki partinin egemen olması