İktibas ne demek, nedir ?

1. Ödünç alma.
2. Alıntı

İktibas sözlük anlamı nedir

a. (iktiba:sı) esk.
1. Ödünç alma.
2. Ödünç alınan şey: Batı, o büyük kaynaktan sık sık faydalanır ama iktibaslarını titizce saklar. -C. Meriç.
3. ed. Alıntı.
Köken: Arapça i®tib¥s
(Güncel Türkçe Sözlük )

İktibas ingilizce ne demek

n. quotation
Köken: Arapça

, ,