İktidarsızlık ingilizcesi

n. inability, impotence, impotency

peki İktidarsızlık ne demek ?


iktibas ingilizcesi

n. quotation
Köken: Arapça

iktibas etmek ingilizcesi

to quote, to cite

iktidar ingilizcesi

n. ability, capability, potency, power, capacity, potential
Köken: Arapça

iktidara gelmek ingilizcesi

v. accede

iktidarlı ingilizcesi

adj. potent
n. ability, capability, potency, power, capacity, potential

iktidarsız ingilizcesi

adj. impotent

iktifa ingilizcesi

economically
Köken: Arapça

iktisadi ingilizcesi

adj. economic
n. economy

iktisadiyat ingilizcesi

n. economics, study of the management of goods and services
Köken: Arapça

iktisap ingilizcesi

acquisition. –– etmek /y/ to acquire, gain.
Köken: Arapça