İktiran ne demek, nedir ?

1. Yaklaşma, yanına gelme.
2. (bir yere) ulaşma, erişme

İktiran sözlük anlamı nedir

a. (iktira:nı) esk.
1. Yaklaşma.
2. Bir yere ulaşma, erişme.
Köken: Arapça i®tir¥n
(Güncel Türkçe Sözlük )

İktiran cümle içinde kullanımı

Halis Ataksor
şeritli İstiklal Madalyası ile taltifi 9.8.1927 tarihinde tastik-i aliye iktiran eylediğini mübayyin vesikadır. İstiklâl Madalyası alan zatın hüviyeti:

, ,