İktisatçı ingilizcesi

n. economist

peki İktisatçı ne demek ?


iktibas ingilizcesi

n. quotation
Köken: Arapça

iktibas etmek ingilizcesi

to quote, to cite

iktidar ingilizcesi

n. ability, capability, potency, power, capacity, potential
Köken: Arapça

iktidara gelmek ingilizcesi

v. accede

iktidarlı ingilizcesi

adj. potent
n. ability, capability, potency, power, capacity, potential

iktidarsız ingilizcesi

adj. impotent

iktidarsızlık ingilizcesi

n. inability, impotence, impotency

iktifa ingilizcesi

economically
Köken: Arapça

iktisadi ingilizcesi

adj. economic
n. economy

iktisadiyat ingilizcesi

n. economics, study of the management of goods and services
Köken: Arapça