İktisatçı sözlük anlamı

a. Ekonomi alanında uzman olan kimse, ekonomist: Tarihçiler, iktisatçılar, siyasetçiler yorumlayabilirler savaşı. -R. Mağden.
(Güncel Türkçe Sözlük)

İktisat bilimi uzmanı.
Köken: İngilizce economist
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)

peki İktisatçı ne demek ?


iktisat sözlük anlamı

1. Ekonomi.