İlgisiz ne demek, nedir ?

1. (bir şeyle) ılgisi olmayan; yakınlığı, benzerliği bulunmayan, alakasız.
2. İlgisi olmayan ya da ilgilenmeyen, kayıtsız; aldırmaz, alakasız, lakayt

İlgisiz sözlük anlamı nedir

sf.
1. İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alakasız, lakayıt, bigâne: Paraya, çıkara, günlük yaşamın kaşkarikolarına karşı ilgisizdirler. -H. Taner.
2. zf. Aldırmaz, kayıtsız bir biçimde: Aynı haberi erkeklerin bazıları büsbütün ilgisiz, bazıları surat asarak karşıladı. -N. Hikmet.
(Güncel Türkçe Sözlük)

İlgisiz ingilizce ne demek

adj. disinterested, irrelevant, apathetic, apathetical, indifferent, standoffish, unconcerned, uninterested, unconnected, unrelated, aloof, careless, complacent, impertinent, incurious, insensible, insouciant, listless, lukewarm, nonchalant, oblivious

İlgisiz cümle içinde kullanımı

Manga (çizgi roman)
kullanılmıştır. Hokusai çizdiği taslakları iki Çince karakterin "漫 man" (kaygısız, ilgisiz) ve "画 ga" (resim) birleşiminden oluşan “manga” kelimesiyle tanımlamıştır

Garip akımı
karşı çıkıp kuralsızlığı kural edindiler. Şiirin ölçü, uyak ve dörtlükle ilgisiz olduğunu, özgür yazılması gerektiğini savundular ve şiirin konularını genişlettiler

Limasol
Akdeniz'de seyreden Türk gemilerini rahatsız etmeleri, Venedikliler'in de buna ilgisiz kalmaları üzerine, Lala Mustafa Paşa'nın komutasındaki bir donanma Kıbrıs'a

Yağmur
yoğunlaşmasıyla oluşur.Bunun nedenlerinden biri , ısısı yüksek havanın ilgisiz bir su veya kara kütlesinin üzerinden geçmesidir .Gece yeryüzünün çok soğuması

Kanser
dokulara da yayılırlar (invazyon). Kan ve lenf dolaşımı yoluyla vucudun ilgisiz bölgelerine de taşınabilirler (metastaz). Kanser başlangıcı olan alanda

, , ,