İlhak ne demek, nedir ?

1. Katma, bağlama, ekleme.
2. Egemenliği altına alma

İlhak sözlük anlamı nedir

a. (ilha:kı) esk.
1. Katma, bağlama, ekleme.
2. Egemenliği altına alma.
Köken: Arapça il§¥®
(Güncel Türkçe Sözlük )

İlhak ingilizce ne demek

n. annexation
Köken: Arapça

İlhak cümle içinde kullanımı

Avusturya'nın ilhakı (İlhak öncesi durum bölümü)
İlhak öncesi durum : Bütün Almanları tek bir devlet altında birleştirme tartışmaları Kutsal Roma İmparatorluğu nun 1806 'daki yıkılışından ...

Balıkesir Redd-i İlhak Cemiyeti
Balıkesir Redd-i İlhak Cemiyeti, Kurtuluş Savaşı ’nda 15 Mayıs 1919 ’da Yunanlılar ın İzmir ’i işgalinden hemen sonra Balıkesir 'in ...

İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti
İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti ,İzmir'in işgali üzerine kurulmuş bir milli cemiyet dir. Kurucuları arasında Hüseyin Vasıf Çınar yer ...

Bosna Bunalımı
Bosna Bunalımı, 1908'de Bosna-Hersek 'in Avusturya-Macaristan tarafından ilhak edilmesiyle patlak veren uluslararası bunalım. ...

Akbaş Cephaneliği Baskını
cephaneliğe Balıkesir Redd-i İlhak Cemiyeti mensubu Köprülü Hamdi Bey önderliğinde 40 atlı arkadaşın 26-27 Ocak 1920'de düzenlediği baskın. ...

, , , ve işgal arasındaki fark, reddi ne demek, etmek tdk, amacı nedir, eyle ne demek, iltihak nedir, gönüllü iltihak, ilhad nedir