İlişik ingilizcesi

adj. annexed
n. relation

peki İlişik ne demek ?