İlişik ne demek, nedir ?

1. Bir şeyle ilgili, ilişkin, ait; ilgi, bağlılık, ilişki, münasebet.
2. Eklenmiş olan bölüm.
3. İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut

İlişik ingilizce ne demek

adj. annexed
n. relation

İlişik cümle içinde kullanımı

Laverna
Ayrıca Septimius Serenus 'un bir parçasında Laverna di inferi ile ilişik biçimde ifade edilmiştir. yeraltı dünyasıyla ilişik halinden ...

Yüksek Askerî Şûra
Yüksek Askeri Şûra'nın TSK'dan her türlü ilişik kesme kararlarına yeni Anayasa taslağı ile beraber yargı yolu açılması düşünülmektedir ...

Emlakçı
dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma, Emlak beyannamesi düzenleme, Noterden satış vaadi sözleşmesi yapma, Kira akid sözleşmesi yapma. ...

Sülfür
Molibdenum disülfür, +4 yükseltgenme seviyesinde molibdenum ile ilişik durumda ayrı sülfür merkezlerden oluşur. demir ile ilişik S 2 2-, ...

LRP1
Nöronlarda LRP1'in postsinaptik protein PSD95 ve N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörünün NR2A ve NR2B altbirimlerine ilişik olduğu ...

, ,