İlk ne demek, nedir ?

1. Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı.
2. Her hangi bir şeyin en önde olanı, önce geleni.
3. Birinci olarak, en başta

İlk sözlük anlamı nedir

sf.
1. Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı: Nitekim benim de ilk bakışta öyle diyesim geliyor. -N. Uygur.
2. a. Herhangi bir şeyin en önde olanı, önce geleni: İnsanı insan yapan duyguların ilkidir aşk. -N. Cumalı.
3. zf. Birinci olarak, en başta: İşte, önüme ilk çıkan kitapçıda, önüme ilk çıkan İngilizce kitaplara bakıyorum. -A. Ağaoğlu.
(Güncel Türkçe Sözlük)


Köken: Fransızca Proto
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

İlk
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İlk, ilk defa
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İlk // ik onca: ilk önce
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İlkin.
(Tarama Sözlüğü1967)

İlk ingilizce ne demek

n. category, class, kind
adj. same; each
pron. each; identical, alike

, ,