İlk sırayı tutmak ne demek, nedir ?

1. En önde gelmek, en önemli durumda olmak