İmine ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) imine Türkçe'mizde "imin " gibi anlamlara gelmektedir.

İmine cümle içinde kullanımı

İlkköşegen
Doğrusal cebir de, bir A dizey inin ilkköşegen i A_i,j şeklinde gösterilen ögelerden i alt iminin j alt imine eşit olan ögelerin tamamının ...

Yer imleri
Yer imine saklama metodlarına ek olarak pek çok tarayıcıda yer imlerini yönetmek için harici uygulama vardır. sosyal yer imi vuku bulması ...

,